Porady prawne dla spółdzielni socjalnych – Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

24 października 2015 r. weszła w życie, uchwalona w sierpniu 2015 r., nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1567). Wprowadzone zmiany dotyczyły osób uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej oraz udzielania zamówień publicznych.
 Nowelizacja wprowadziła zmianę do art. 4, wskazującego osoby, które są uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej. Czytaj dalej

5 spraw, które należy wziąć pod uwagę, zakładając spółdzielnię przy zaangażowaniu gminy

Coraz częściej założeniem spółdzielni socjalnej interesują się osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Jakie sprawy warto rozważyć przy zakładaniu spółdzielni z zaangażowaniem gminy? Zachęcam do przyjrzenia się poniższej liście. Niektóre z tych zagadnień znajdą adekwatne zastosowanie również w przypadku spółdzielni socjalnej osób fizycznych, o ile taka spółdzielnia planuje ścisłą współpracę z gminą. Czytaj dalej

Porady prawne dla spółdzielni socjalnych – Członkostwo w spółdzielni socjalnej a status bezrobotnego

Kwestia statusu osoby bezrobotnej przy jednoczesnym członkostwie w spółdzielni socjalnej prowokuje wiele pytań i wątpliwości. Aby je wyjaśnić, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników ważących na tym, czy spółdzielca może mieć status bezrobotnego, m.in. pełnienie funkcji w spółdzielni socjalnej, faktyczne wykonywanie działalności przez spółdzielnię socjalną oraz spełnianie przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytaj dalej

Porady prawne dla spółdzielni socjalnych – kwestia podziału nadwyżki bilansowej

Najwięcej pytań, szczególnie w końcu okresu rozliczeniowego, wzbudza kwestia podziału nadwyżki bilansowej. Reguluje ją art. 10 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651, z późn.zm.), który stanowi, że nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na: 1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%; 2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 40%; 3) fundusz inwestycyjny. Czytaj dalej

6 kluczowych pytań dotyczących lustracji

O lustracji można usłyszeć wiele skrajnych opinii. Niektórzy mówią, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto (do tego jeszcze obowiązkowe). Inni podkreślają, że jest to jedyny wymóg, który trzyma zarządy spółdzielni w ryzach i pozwala rzetelnie weryfikować ich pracę. Niezależnie od tego, co myślisz na ten temat, zachęcam do zapoznania się z poniższymi pytaniami. Czytaj dalej

Pułapki cateringu spółdzielczego

Catering jest dość często wybieranym przez spółdzielnie socjalne pomysłem na biznes. I nie ma w tym nic dziwnego, skoro jest na tego rodzaju usługi popyt. Jednak branża kryje w sobie wiele pułapek albo, inaczej mówiąc, istnieje szereg warunków, które trzeba spełnić, aby odnieść w niej sukces. Czytaj dalej

Ankieta JAK-a

Proszę wymienić trzy najważniejsze czynniki, które przesądziły o tym, że Wasza spółdzielnia odniosła sukces w branży gastronomicznej i można ją stawiać za wzór innym podmiotom ekonomii społecznej. Czytaj dalej