JAK tworzyć ofertę, której pragną klienci

Dostosowanie oferty do zdiagnozowanych potrzeb klientów jest kluczowym zadaniem naszego „działu sprzedaży”. Ta sfera działań naszego przedsiębiorstwa podlega największym i najczęstszym zmianom; oczekiwania klientów zmieniają się bowiem m.in. pod wpływem mody i nowych technologii, a na rynku co chwilę pojawiają się produkty bardziej atrakcyjne od naszych. Dlatego zachowanie czujności i szybkie reagowanie na różnice między potrzebami klientów a naszą tzw. propozycją wartości jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed każdą firmą, nie tylko społeczną. Czytaj dalej

Narysuj swoich klientów

Zaczynając działalność gospodarczą zwykle możemy sporo powiedzieć o naszym „dziale produkcji”. Wiemy, co umiemy robić, jakie mamy zaplecze, co możemy wyprodukować i jakie świadczyć usługi. Z reguły najmniej wiemy o naszych klientach, a to właśnie ta wiedza jest najważniejsza dla osiągnięcia sukcesu – zgodnie z zasadą, że nie sztuką jest coś wyprodukować, lecz to sprzedać.
Czytaj dalej

Pięć pożytków z prawdziwej demokracji

Przez demokrację spółdzielczą/stowarzyszeniową rozumiem ugruntowaną praktykę funkcjonowania firmy społecznej o charakterze członkowskim, w ramach której większość członków spontanicznie, bezpośrednio i aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, ale także we wprowadzaniu ich w życie. Doświadczenia z całego świata pokazują, że budowanie tego rodzaju kultury przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dzieje się tak z co najmniej pięciu powodów Czytaj dalej

Biznes plan jest passé

Przed uruchomieniem działalności gospodarczej czy podczas projektowania nowej oferty tworzymy z reguły plan, za pomocą którego staramy się wyobrazić sobie i opisać przyszłe funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. „Klasyczny” biznesplan nie gwarantuje jednak dobrego zobrazowania procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz naszej firmy.

Znacznie lepszą metodą jest praca nad stworzeniem elastycznego modelu biznesowego, przy pomocy kanwy Business Model Generation (bmg). Czytaj dalej

Internet jest jak miotła

Rysunek Andrzeja Mleczki, na którym synek pyta tatę „Czy jeżeli czegoś nie ma w mojej wyszukiwarce to znaczy, że nie istnieje?” – przestał być dowcipem. Posiadanie choćby prostej wizytówki w Internecie staje się koniecznością dla każdej firmy, również dla spółdzielni socjalnych. Czytaj dalej