Praca i przygoda

W Brodnicy grupie bezrobotnych umożliwiono założenie spółdzielni socjalnej o profilu turystycznym. Ta decyzja pozwoliła stworzyć nowe miejsca pracy oraz wzmocnić promocję miasta i regionu. Czytaj dalej

Spółdzielcza przygoda w mazurskiej scenerii

Grupa młodych i zdeterminowanych osób z woj. warmińsko-mazurskiego spełniła swoje marzenie o stworzeniu ośrodka integracyjno-
-szkoleniowego. Dzięki temu, że nie zabrakło im odwagi, obecnie mogą nie tylko realizować się zawodowo, ale również wypełniać społeczną misję oraz odkrywać wartość współpracy. Czytaj dalej

Współpraca koi i leczy

Spółdzielnia Socjalna „Współpraca” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, neurologicznie oraz chorujących psychicznie, współpracujących z osobami pełnosprawnymi i pozostających pod ich stałym nadzorem. Czytaj dalej

Tędy droga!

Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pt. „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” przyniósł oczekiwane efekty. Spółdzielnie założone w jego ramach przy warsztatach terapii zajęciowej pozwoliły wielu chorym powrócić na rynek zatrudnienia, a wypracowany model może – i powinien! – być wykorzystywany w innych miejscach kraju. Czytaj dalej

Zmierzchowi na przekór

Podczas gdy agonia spółdzielni inwalidów i niewidomych postępuje, a tym samym maleją szanse najsłabszych uczestników rynku pracy na zatrudnienie, warszawska Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT daje zajęcie i płacę kolejnym niepełnosprawnym. Czytaj dalej

Spółdzielczość dodała im skrzydeł

Jest w Olsztynie bardzo ciekawe, urokliwe, choć nie do końca jeszcze odkryte miejsce, które idealnie nadaje się do odwiedzenia podczas rodzinnej, wiosennej czy letniej wycieczki. W tamtejszym Lesie Miejskim – największym w Europie kompleksie leśnym leżącym w granicach administracyjnych miasta – swoją siedzibę ma niezwykły park ptaków ozdobnych, prowadzony przez spółdzielnię socjalną PTASZARNIA. Czytaj dalej

Jutro będzie lepiej!

Dzięki współpracy ze szpitalem i organizacjami pozarządowymi, Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” daje zatrudnienie osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne. Powstanie przedsiębiorstwa umożliwiło aktywizację tym, którym z racji ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia nie było łatwo odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale i w innych sferach życia. Czytaj dalej

Akcja aktywizacja!

Kilkudziesięciu spółdzielców socjalnych rozmawiało w Krakowie na temat przedsiębiorstw społecznych dających pracę osobom chorującym psychicznie lub niepełnosprawnym intelektualnie. Czytaj dalej

Pod spółdzielczą opieką

Władze samorządowe coraz częściej tworzą spółdzielnie socjalne osób prawnych, których jednym z głównych celów jest świadczenie usług opiekuńczych. Kilka tego typu inicjatyw przyjęło się z powodzeniem w Wielkopolsce. Spółdzielnie te nie tylko tworzą miejsca pracy, ale również przyczyniają się do wzrostu jakości na rynku wspomnianych usług. Czytaj dalej