Konferencja ESometr

Pismo „JAK robić biznes społeczny” objęło patronatem konferencję „Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – zbędny obowiązek czy konieczność?”, która odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Krakowie. Serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców Małopolski, ale wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzonymi przez MSAP badaniami nad pomiarem społecznej wartości dodanej.

Zachęcamy do pobrania programu konferencji.

Do pobrania także Raport z badania społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr.

Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego