Kontakt

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
www.ozrss.pl

e-mail: