Współpraca koi i leczy

Spółdzielnia Socjalna „Współpraca” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, neurologicznie oraz chorujących psychicznie, współpracujących z osobami pełnosprawnymi i pozostających pod ich stałym nadzorem. Została założona przez 6 osób niepełnosprawnych i 3 zdrowe, a następnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 maja 2011 r. W kolejnym roku dołączyło do niej 7 kolejnych osób, które otrzymały wkład do spółdzielni ze środków publicznych.

Pomysł utworzenia przedsiębiorstwa społecznego narodził się w Toruńskim Stowarzyszeniu „Współpraca”, które od 1996 r. działa na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym, oraz ich rodzin i opiekunów. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był przewodniczący TSW Andrzej Warot, który od ponad 30 lat działa społecznie na rzecz wspomnianych grup w różnych organizacjach. Został on wybrany prezesem nowo powstałego podmiotu. Zarówno kadra, jak i członkowie spółdzielni rekrutują się ze Stowarzyszenia.

Wszystkie działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną „Współpraca” mają na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Kooperatywa dysponuje wyspecjalizowanymi maszynami i najnowszymi technologiami, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług przy umiarkowanych cenach. Działa m.in. w następujących branżach: usługi porządkowe w pomieszczeniach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja terenów zielonych, usługi gastronomiczne, usługi internetowe i informatyczne (m.in. projektowanie stron WWW oraz wykonywanie grafik komputerowych i projektów logotypów).

Spółdzielczą firmę zdecydowanie wyróżnia indywidualne podejście do klienta, zapewniające satysfakcję dla obu stron. Ponadto, spółdzielcy gwarantują rzetelność, dokładność i fachowość świadczonych usług, m.in. dzięki swoim praktycznym doświadczeniom i wiedzy.