Pod wspólną marką

Le Mat jest włoską marką i systemem franczyzy dla przedsiębiorców społecznych działających w branży turystycznej – prowadzących w całym kraju hotele, hostele i pensjonaty. Ma postać konsorcjum spółdzielni socjalnych (w jego skład wchodzi jednak także m.in. agencja rozwoju spółdzielczości, Coopfond), oferujących zrównoważoną ekologicznie i „przyjazną społecznie” turystykę lokalną na małą skalę, w wielu przypadkach z dala od utartych szlaków. Opiera się o wspólne standardy, obejmujące ponadprzeciętną gościnność oraz, co ważne, umożliwia podróżnym stanie się na chwilę aktywną częścią społeczności lokalnej – poprzez wspólną pracę.

Konsorcjum wspólnie zarządza procesem nadawania marki oraz franczyzą. Każdy franczyzobiorca posiada własny Podręcznik Jakości, opracowany z pomocą wszystkich pracowników i członków zespołu, a także z pomocą franczyzodawcy. Konkretna zawartość dokumentu jest uzależniona od lokalizacji i precyzyjnie określa zasady codziennej pracy i zarządzania. Co więcej, spółdzielnie pracujące pod marką Le Mat posiadają indywidualne Karty Jakości, za pośrednictwem których goście przekazują opinie, uwagi i sugestie. Organizacja deklaruje pragnienie, by podróżujący byli częścią procesu oceny i rozwoju jakości. Podkreśla, że jest otwarta na wszystkich ludzi, oraz że pragnie się od nich stale uczyć, jak dostarczać lepsze usługi, ale także jak pokonywać wszelkiego rodzaju bariery, które utrudniają komunikację i wymianę kulturalną.

Inicjatywa umożliwia reintegrację społeczną i równouprawnienie m.in. osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności; łącznie stowarzyszone w niej podmioty zatrudniają ponad tysiąc osób, w większości zagrożonych wykluczeniem. Spółdzielnie członkowskie uzyskują nie tylko dostęp do cenionej marki oraz know-how, ale także wsparcie finansowe, aż do momentu przekroczenia progu rentowności.

Po okrzepnięciu przedsięwzięcia w Italii, rozpoczął się „eksport” marki Le Mat poza jej granice, w związku z zainteresowaniem franczyzą ze strony spółdzielców ze Szwecji. W ten sposób powstał nowy podmiot, Le Mat Europe, który poszukuje zainteresowanych partnerów m.in. w Polsce i Słowenii. – Nie wahaj się z nami skontaktować! – ośmielają na swojej stronie spółdzielcy.

(oprac. MS na podstawie m.in. franczyzaspoleczna.pl oraz lemat.it)