VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych pragnie zaprosić na VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej „SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA 2020 – PERSPEKTYWY ROZWOJOWE”, które odbędzie się w dn. 17–19 listopada 2014 r. w Warszawie:

Podczas Forum chcemy rozmawiać o:

  • przyszłości spółdzielczości socjalnej, w tym w kontekście aspektów finansowych i perspektywy 2014–2020
  • finansowaniu rozwoju spółdzielni w ramach zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych
  • wartościach jakie powodują, że chcemy działać jako spółdzielcy
  • współpracy z biznesem, ale także współpracy między nami, np. w ramach konsorcjów
  • praktycznych aspektach prowadzenia spółdzielni, głównie o tym jak dobrze zarządzać naszym przedsięwzięciem, w obszarze marketingu, ale i finansów (zapowiadają się ciekawe warsztaty!)
  • doświadczeniach spółdzielców i o tym jak rozwijali swój biznes
  • możliwościach ubiegania się przez spółdzielnie o środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji będzie prawniczka oraz eksperci finansowi Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Nie zabraknie różnorodnych publikacji i materiałów dotyczących ekonomii społecznej.

Wyróżnimy także Przyjaciół Spółdzielczości Socjalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem VI Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnych – pobierz plik doc lub pdf.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada!

Formularz zgłoszeniowy on-line

Do zobaczenia!

Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu OZRSS
wraz z zespołem projektowym


Oficjalne zaproszenie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz Prezesa OZRSS:

Oficjalne zaproszenie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz Prezesa OZRSS


VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej finansowane jest w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

logotypy

Konferencja ESometr

Pismo „JAK robić biznes społeczny” objęło patronatem konferencję „Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – zbędny obowiązek czy konieczność?”, która odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Krakowie. Serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców Małopolski, ale wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzonymi przez MSAP badaniami nad pomiarem społecznej wartości dodanej.

Zachęcamy do pobrania programu konferencji.

Do pobrania także Raport z badania społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr.

Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kanwa Przedsiębiorczych

Objęliśmy patronat instytucjonalny nad bardzo ciekawym przedsięwzięciem, którego celem jest edukacja oparta o wiedzę ekspercką dostępną w serwisie z platformą e-learningową www.kanwaprzedsiebiorczych.pl. Rozszerzeniem serwisu będzie cykl bezpłatnych ogólnopolskich konferencji, organizowanych na uczelniach partnerskich w sześciu miastach: Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie.

Naszym celem było stworzenie projektu, który będzie realnym wsparciem dla młodych ludzi. Rozpoczynamy od edukacji, by na finiszu beneficjenci mogli pochwalić się gotowym przepisem na biznes – mówi Lesław Wojtas, prezes PBS bank – mecenasa Kanwy Przedsiębiorczych

article

Kanwa Przedsiębiorczych wykorzystuje innowacyjne podejście do tworzenia modeli biznesowych oparte na kanwie BMG, korzystając między innymi z artykułów publikowanych w naszym piśmie. Na uznanie zasługuje też sponsor, czyli bank spółdzielczy, który inwestując w rozwój wiedzy i umiejętności młodych przedsiębiorców realizuje swoją misję społeczną. Serdecznie polecamy!

Kongres Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach PO FIO

Objęliśmy patronat nad kongresem: „Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013

logo_ozrss

Kongres jednocześnie jest kolejnym ogólnopolskim forum spółdzielczości socjalnej, organizowanym przez współwydawcę JAKa – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.